Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

biologikos diakaiou euro

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

diakeos 1Η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ.) και τα Εργα Διάθεσης του Δήμου Δικαίου στη Νήσο Κω κατασκευάστηκαν για την Α' φάση του έργου (20ετία) πλην των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και απολύμανσης που κατασκευάστηκαν, ώστε να καλύπτουν και τις ανάγκες της Β' Φάσης (40ετία). Η εγκατάσταση δέχεται τα αστικά λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Δικαίου, καθώς και βοθρολύματα και επιτυγχάνει υψηλούς βαθμούς καθαρισμού, σε συνδυασμό με αποτελεσματική απολύμανση, με σκοπό τη δραστική μείωση του πιθανού αριθμού κολοβακτηριοειδών. Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στη θάλασσα, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 1.000 μ. και διαχυτήρα σε βάθος 20 μ.


ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχει επιλεγεί σαν σύστημα επεξεργασίας το σύστημα της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, νιτροποίηση/απονιτροποίηση και βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου (διεργασία Α2/Ο).
dikeos 2Τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου του παρατεταμένου αερισμού είναι τα ακόλουθα:

  • Δίνει άριστη ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων
  • Παρουσιάζει ευελιξία προσαρμογής και εξομαλύνει τις διακυμάνσεις στην παροχή των εισερχομένων, που στην περίπτωση του Δήμου Δικαίου είναι μεγάλες μεταξύ θερινών και χειμερινών παροχών.
  • Δε χρειάζεται πρωτοβάθμια καθίζηση και συνεπώς, ούτε δεξαμενή χωνεύσεως πρωτοβάθμιας λάσπης, με αποτέλεσμα μικρότερο κόστος εγκατάστασης. Δίνει ικανοποιητικά σταθεροποιημένη λάσπη και επομένως ελαχιστοποιεί τα προβλήματα οσμών και ρύπανσης κατά την ξήρανση και τελική διάθεσή της.
  • Παράγει μικρότερες ποσότητες λάσπης σε σχέση με την κλασσική μέθοδο της ενεργού ιλύος και συνεπώς απαιτεί μικρότερο κόστος για τη διαχείριση της ιλύος.

Η πλεονάζουσα σταθεροποιημένη ιλύς από τη δευτεροβάθμια καθίζηση οδηγείται σε αεριζόμενη δεξαμενή ιλύος για περαιτέρω σταθεροποίηση και στη συνέχεια σε μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση μέσω ταινιοφλτρόπρεσας. Μετά την αφυδάτωσή της, διατίθεται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης στερεών απορριμμάτων.
Για την απολύμανση του νερού επιλέγεται η χλωρίωση, με άριστα αποτελέσματα απόδοσης και απλό αυτοματισμό. Παρόλα αυτά, η λειτουργία της μεθόδου είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας χλωραμινών, ενώ θα πραγματοποιείται αποχλωρίωση σε περίπτωση που τα όρια υπολειμματικού χλωρίου είναι μεγαλύτερα των προαναφερθεισών τιμών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ολες οι εγκαταστάσεις και τα όργανα ελέγχονται αυτόματα ή χειροκίνητα από τοπικές μονάδες ελέγχου αποτελούμενες από προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), τοπικές οθόνες ενδείξεων και χειρισμών. Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται σε οθόνες στο σύστημα τηλεεπιτήρησης (SCADA) που βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου στο Κτίριο Διοίκησης. Στο Χημείο του έργου υπάρχει σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός για την μέτρηση των χαρακτηριστικών των αποβλήτων από τις διάφορες μονάδες επεξεργασίας (π.χ. Φασματοφωτόμετρο, επωαστικός κλίβανος, θερμοαντιδραστήρας, μανομετρική συσκευή BOD) 

dikeos 4

espa

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες