Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Όροι χρήσης του Iστότοπου Deyakos

 

1. Εισαγωγή

Η χρήση του Iστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για τη δική σας πληροφόρηση και χρήση. Υπόκειται σε απροειδοποίητες αλλαγές .

2.         Περιεχόμενο - Ευθύνη

Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη των ιστοσελίδων του Ιστότοπου. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Η χρήση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Δική σας ευθύνη είναι να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστότοπου ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Από καιρού εις καιρόν, ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας, για την εξασφάλιση περισσότερων πληροφοριών. Δεν σημαίνουν ότι εγκρίνουμε τους προτεινόμενους ιστότοπους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων.

3.         Υποχρεώσεις Χρηστών

Ο παρών ιστότοπος περιέχει υλικό του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες ή διαθέτουμε άδεια χρήσης. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διάταξη, την όψη, την εμφάνιση και τα γραφικά, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή διανομή του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο από τον χρήστη απαγορεύεται. Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη χρήση του Ιστότοπου.

4.         Προσωπικά Δεδομένα

Η εγγραφή στον Ιστότοπο γίνεται με την καταχώρηση του email και του κωδικού πρόσβασης (password) που επιθυμεί ο χρήστης. Υποχρεωτικά πεδία είναι το ονοματεπώνυμο, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και ο αριθμός του υδρομέτρου. Με αυτά τα στοιχεία ελέγχεται η ορθότητα της εγγραφής.  Η ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη γίνεται με αποστολή email ενεργοποίησης σε αυτόν.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δύναται να τηρεί  αρχείο με τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων αφορά μόνο την από μέρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ επικοινωνία και ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών. Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν δίνεται σε τρίτους.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997 υποβάλλοντας αίτημα στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί σε άλλα πρόσωπα, πλην των ανωτέρω ρητά αναφερόμενων, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του Ιστότοπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

 

5.  Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του δικτύου

 Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

6. Εφαρμοσμένο Δίκαιο - Δωσιδοκία

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτή την χρήση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

 

Πολιτική Απορρήτου & Cookies της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΚΩ

 

1.  Εισαγωγή & Γενικοί Όροι 

Με τη παρούσα, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ  δεσμεύεται η ίδια να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, τις εφαρμογές μας, ή επικοινωνείτε μαζί μας με ερωτήματα. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies αφορά στην από μέρους μας χρήση προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών: 

 • οποιαδήποτε ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ που παρέχει σύνδεσμο στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies,
 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες μηνυμάτων ή επίσημο περιεχόμενο Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές. 
 • εφαρμογές κινητών συσκευών, 
 • την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών, 
 • κάθε επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 • την ταχυδρομική διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών. 

Για να βελτιστοποιηθεί η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, συλλέγουμε ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες που σας αφορούν. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies, παρέχει εξηγήσεις για τα εξής: 

 • ποιες πληροφορίες που σας αφορούν συλλέγει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, 
 • πώς πρόκειται να χρησιμοποιήσει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ τις πληροφορίες που συλλέγει,
 • πότε μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσει μαζί σας,
 • το εάν η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ θα κοινολογήσει τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε άλλο, 
 • τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, 
 • τη χρήση cookiesστις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ και πώς μπορείτε να απορρίψετε τα cookies. 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε από εσάς, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους (περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). 

Οι ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσεις (hyperlinks) σε ιστοσελίδες που ανήκουν και τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι. Αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, τις οποίες συνιστούμε να μελετήσετε, και είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιούν επίσης cookies. Οι πολιτικές τους διέπουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλετε επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες αυτές, και που μπορεί επίσης να συλλέγονται μέσω των cookies. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ιστοσελίδες τρίτων και κάνετε χρήση των ιστοσελίδων αυτών με δική σας ευθύνη. 

 

2.  Ποιοι είμαστε; 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ αν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που βάσει του Ν 1069/80 τα έσοδα της είναι ανταποδοτικά, δεν αρκείται μόνο στο ρόλο της όπως το έχει καθορίσει ο νομοθέτης. Δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών όσον αφορά αφ'ενός μεν την εξασφάλιση αρκετού και υγιεινού νερού στους Δημότες, αφ'ετέρου δε στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον, αλλά ασκεί συγχρόνως και κοινωνική πολιτική εφαρμόζοντας ειδικά χαμηλό τιμολόγιο νερού τόσο στις πολύτεκνες οικογένειες όσο και στις οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σκοπός η εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης και των χιλιάδων τουριστών που κάθε χρόνο την επισκέπτονται παρέχοντας άφθονο και καθαρό νερό.

 • Η συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων.
 • Η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος. Η άμεση εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας καταναλωτών.
 • Η προστασία του υπόγειου υδάτινου δυναμικού.
 • Η επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού Καθαρισμού για άρδευση.
 • Η κατασκευή των απαραίτητων δικτύων ύδρευσης και λοιπών εγκαταστάσεων για ορθολογικότερη κατανομή του πόσιμου νερού.
 • Η ολοκλήρωση του ελέγχου των υπαρχόντων διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης.
 • Η ορθολογική χρήση του προσωπικού και μηχανημάτων για μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων αποτελούν τους άμεσους στόχους της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deyakos.gr.

 

3.  Τι πληροφορίες θα συλλέξει για μένα η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ; 

Όταν συμμετέχετε, αποκτάτε πρόσβαση ή εγγράφεστε σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δραστηριότητα ή onlineπεριεχόμενο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ (περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών μηνυμάτων), όπως ενημερωτικά δελτία (newsletter), πίνακες μηνυμάτων, ειδοποιήσεις ή ψηφοφορίες μέσω διαδικτυακών ή κινητών εφαρμογών, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που σας αφορούν. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, καθώς και πληροφορίες που συλλέγονται αναφορικά με τη χρήση που κάνετε των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, όπως τι διαβάσατε, τι παρακολουθήσατε ή τι κάνατε στις ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές σας ή κατά τη χρήση των άλλων υπηρεσιών μας. 

Σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, έχετε την επιλογή να εγγραφείτε μέσω υπηρεσιών τρίτων, όπως το Facebook, το Twitterκαι το Instagram. Αν επιλέξετε να εγγραφείτε μέσω υπηρεσίας τρίτου, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα ζητά την άδειά σας να επιτρέψετε στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας (π.χ. πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν άλλη πληροφορία που έχετε διαθέσει δημόσια).

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ συλλέγει επίσης πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές κινητών συσκευών Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, τις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ή άλλο onlineπεριεχόμενο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, καθώς και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες, καθώς και τα μοναδικά onlineαναγνωριστικά όπως οι διευθύνσεις ΙΡ, που είναι αριθμοί που ταυτοποιούν έναν συγκεκριμένο υπολογιστή ή άλλη δικτυακή συσκευή στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13 της παρούσας πολιτικής για τη χρήση των cookiesκαι παρεμφερών τεχνολογιών από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. 

 

4.  Πώς θα χρησιμοποιήσει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ τις πληροφορίες που συλλέγει για μένα;

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για αρκετούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθοι: 

 • για να σας παρέχει υπηρεσίες, δραστηριότητες ή onlineπεριεχόμενο, ή για να επικοινωνήσει σχετικά και για να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και ερωτήματά σας, 
 • για διοικητικούς σκοπούς, που σημαίνει ότι η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για λόγους που σχετίζονται με υπηρεσία, δραστηριότητα ή onlineπεριεχόμενο στο οποίο έχετε εγγραφεί (π.χ. να σας ενημερώσει για τη διακοπή για λόγους συντήρησης υπηρεσίας, δραστηριότητας ή onlineπεριεχομένου στο οποίο έχετε εγγραφεί ή για να σας ενημερώσει αναφορικά με τυχόν ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies),
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τυχόν αιτήματά σας,
 • για να χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ καθώς και τα αναγνωριστικά συσκευών για να εντοπίζει την τοποθεσία των χρηστών, να μπλοκάρει κακή χρήση, να διαπιστώνει τον αριθμό επισκέψεων από διαφορετικές χώρες, να προσαρμόζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή άλλων υπηρεσιών μας με βάση συμπεριφορές περιήγησης, και να διαπιστώνει από ποια χώρα αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες. 
 • για σκοπούς ανάλυσης και έρευνας, ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ υπηρεσίες, 

Αν η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε πρώτα ή/και να ζητήσουμε την έγκρισή σας αν απαιτείται από το νόμο. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω γιατί έχουμε έννομο συμφέρον να το κάνουμε, και το δικό σας δικαίωμα για επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων σας δεν υπερισχύει το εν λόγω έννομου συμφέροντός μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, αν όμως επιλέξετε να μην το κάνετε, ενδεχομένως να μην μπορείτε να λάβετε τις παραπάνω υπηρεσίες, ούτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας, ή να λαμβάνετε από εμάς πληροφορίες που ζητάτε.

 

5.  Πότε θα επικοινωνήσει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ μαζί μου; 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας: 

 • αναφορικά με αλληλογραφία που λαμβάνουμε από εσάς ή τυχόν σχόλιο ή παράπονό σας για προϊόντα ή υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, 
 • σε σχέση με τυχόν σχόλιο ή ερώτημα που έχετε υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, π.χ. στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ή μέσω μηνύματος κειμένου, φωνητικού μηνύματος ή με χρήση άλλης υπηρεσίας μηνυμάτων, 
 • για να σας ενημερώσουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, και 

Στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς θα επικοινωνήσει μαζί σας η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ αναφορικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες, δραστηριότητες ή onlineπεριεχόμενο. 

 

6.  Θα επικοινωνήσει μαζί μου η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ; 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ θα σας στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν θα εκδίδει καινούργιους λογαριασμούς. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη σύμφωνη γνώμη σας, επικοινωνώντας στα στοιχεία της ενότητας 15 παρακάτω.

 

7.  Πρόκειται η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα μου με άλλους; 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ενδέχεται κατά καιρούς να διαβιβάσει ή κοινολογήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες οντότητες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ή σε τρίτους για οποιονδήποτε από τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Παραδείγματα τρίτων στους οποίους η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ενδέχεται να κοινολογήσει προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν κρατικούς φορείς και τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως πάροχοι εκτύπωσεις λογαριασμών,  πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

Όταν κοινολογούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, φροντίζουμε οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις εντολές μας και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να κοινολογούν τα προσωπικά δεδομένα παρά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες αυτές για λογαριασμό μας ή για να συμμορφωθούν με τυχόν ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ μπορεί επίσης να κοινολογήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους: 

(i) όταν κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου, 

(ii) για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, ή άλλως για τους σκοπούς υποστήριξης, άσκησης ή υπεράσπισης των νομικών της δικαιωμάτων, 

(iii) που είναι αρχές επιβολής του νόμου ή άλλοι κρατικοί φορείς και που έχουν εκδώσει νόμιμο αίτημα κοινολόγησης των προσωπικών δεδομένων, 

(iv) σε περίπτωση που θεωρούμε ότι η κοινολόγηση είναι απαραίτητη ώστε να προληφθεί βλάβη ή οικονομική ζημιά, ή σε σχέση με τυχόν έρευνα περί υποψίας ή ύπαρξης εγκληματικής δραστηριότητας.

 

8.  Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ελλάδας. 

 

9.  Προσβλητικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ 

Αν αναρτήσετε ή αποστείλετε προσβλητικό, ανάρμοστο ή απαράδεκτο περιεχόμενο οπουδήποτε σε ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ή άλλως εμφανίσετε ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για να σταματήσει την εν λόγω συμπεριφορά. 

Αν η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ θεωρεί εύλογα ότι παραβιάζετε ή ενδέχεται να παραβιάζετε ισχύοντες νόμους (π.χ. επειδή δημοσιεύσατε δυσφημιστικό περιεχόμενο), η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για να ενημερώσει τις διωκτικές αρχές ως προς τη συμπεριφορά σας.

 

10.  Τι συμβαίνει αν είμαι χρήστης κάτω των 18 ετών;

Αν είστε κάτω των 18 ετών, πρέπει να έχετε την άδεια του γονέα/κηδεμόνα σας πριν παράσχετε προσωπικά δεδομένα στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. 

 

11.  Για πόσο διάστημα θα διατηρήσει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ τα προσωπικά δεδομένα μου; 

Θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα σας στα συστήματά μας για όσο διάστημα απαιτείται για την εκάστοτε σχετική δραστηριότητα, εκτός αν ο νόμος προβλέπει ή επιτρέπει μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης. 

Αν εγγραφείτε για να λαμβάνετε τους λογαριασμούς σας ηλεκτρονικά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε (αν επιλέξετε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε μία υπηρεσία, τότε θα διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα σας οχλήσουμε ξανά). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που κατέχει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, ανατρέξτε στην ενότητα 12, παρακάτω.

 

12.  Μπορώ να δω ή να διαγράψω τα προσωπικά δεδομένα που έχει η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ αναφορικά με μένα; 

Στο βαθμό που απαιτείται δια νόμου, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ διαθέτει αναφορικά με εσάς, και να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ανακρίβειες. Εμείς θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας προμηθεύσουμε, να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα αναφορικά με εσάς από τα αρχεία μας. Τυχόν αιτήματα και ερωτήματα αναφορικά με το θέμα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies, θα πρέπει να απευθύνονται στο άτομο επικοινωνίας της ενότητας 15. 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, τον περιορισμό επεξεργασίας αυτών, καθώς επίσης και να ζητήσετε να σας παρέχουμε σε φορητή μορφή τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε αναφορικά με εσάς. Αν θέλετε να συζητήσετε ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας της ενότητας 15.

 

13.  Cookies προγράμματος περιήγησης διαδικτύου 

α. Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και συλλέγουν πληροφορίες σύνδεσης και συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να παρακολουθείται η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη και για τη δημιουργία στατιστικών αναφορών δραστηριότητας της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org. Αν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να μην δέχεται cookiesκαι στην παραπάνω ιστοσελίδα θα βρείτε οδηγίες για το πώς να αφαιρέσετε cookiesαπό το πρόγραμμα περιήγησης. Αν ωστόσο το κάνετε αυτό, υπάρχουν λίγες περιπτώσεις στις οποίες δεν θα είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία των ιστοσελίδων μας. 

Κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε αποθηκεύονται στη συσκευή σας μαζί με ένα cookie. Αυτό γίνεται σε πολλές ιστοσελίδες καθώς τα cookiesεπιτρέπουν στους διαχειριστές των ιστοσελίδων να γνωρίζουν πράγματα όπως, για παράδειγμα αν η συσκευή (και πιθανότατα ο χρήστης) έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα ξανά στο παρελθόν. Αυτό γίνεται σε μια επαναλαμβανόμενη επίσκεψη του χρήστη, όπου ερευνάται αν υπάρχει cookieαπό την προηγούμενη επίσκεψη. Αν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, θα υποθέσουμε ότι δεν έχετε αντίρρηση στη λήψη cookiesαπό τις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. Εντούτοις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μεταβάλλετε τις ρυθμίσεις των cookies. 

 

β. Πώς χρησιμοποιεί τα cookies η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ;

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των cookiesμάς βοηθούν να κατανοήσουμε το προφίλ των επισκεπτών μας και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ χρησιμοποιεί αυτό το είδος πληροφορίας για να βελτιώνει τις υπηρεσίες και την επικοινωνία που παρέχει στους χρήστες της, και για να δει ποιες άλλες ιστοσελίδες επισκέπτονται έτσι ώστε να κατανοήσει καλύτερα τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιούμε cookiesπου είναι απαραίτητα για την παροχή της ιστοσελίδας μας, μόνο αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. 

 

γ. Cookies τρίτων σε ενσωματωμένο περιεχόμενο στις σελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψή σας σε μια ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, ενδεχομένως να δείτε cookiesπου δεν σχετίζονται με την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. 

Ορισμένες φορές ενσωματώνουμε στις ιστοσελίδες μας περιεχόμενο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ιστοσελίδες τρίτων. Για παράδειγμα Google, YouTube, Twitter, Facebook, , Instagram. Έτσι, όταν επισκέπτεστε μία σελίδα με τέτοιο περιεχόμενο, μπορεί να υπάρξουν cookiesαπό τις ιστοσελίδες αυτές, και αυτά τα cookiesτρίτων μπορεί να παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ δεν ελέγχει τη διάδοση των cookiesαυτών και θα πρέπει να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από τις σχετικές ιστοσελίδες τρίτων. 

Όταν η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ ενσωματώνει περιεχόμενο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να χρησιμοποιούν GoogleAnalyticsγια τη συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς χρηστών για τους δικούς τους σκοπούς. Αυτό δεν είναι στον έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Google“HowGoogleusesdatawhenyouuseourpartners’ sitesorapps”. 

 

δ. Εργαλεία κοινοποίησης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ 

Στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ μπορεί επίσης να βρείτε ενσωματωμένα κουμπιά "Κοινοποίησης". Αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν εύκολη κοινοποίηση περιεχομένου με τους φίλους τους, μέσω αρκετών δημοφιλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά αυτά, η υπηρεσία που επιλέξατε για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο, μπορεί να αφήσει ένα cookie. Και πάλι, η διάδοση των cookies αυτών δεν είναι στον έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. 

 

ε. Cookiesτης Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ 

Ακολουθεί μια επεξήγηση των cookies που χρησιμοποιούμε και για ποιο σκοπό.

Είδος Cookie: Google Analytics 

Ονόματα Cookie: _utma _utmb _utmc _utmz 

Σκοπός: Τα συγκεκριμένα cookiesχρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Με τις πληροφορίες δημιουργούμε αναφορές που μας βοηθούν στη βελτίωση της ιστοσελίδας. Τα cookiesσυλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα, όπως αριθμός επισκεπτών της ιστοσελίδας, από πού προήλθαν οι επισκέπτες και ποιες άλλες σελίδες έχουν επισκεφθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: Κάντε κλικ εδώ για μια επισκόπηση του απορρήτου της Google

 

Είδος Cookie: Αποδοχή cookiesιστοσελίδας 

Ονόματα Cookie: WebsiteCookiesAccepted

Σκοπός: Το συγκεκριμένο cookieκαταγράφει το κατά πόσο ο χρήστης έχει αποδεχθεί τη χρήση cookiesστην ιστοσελίδα

Είδος Cookie: Μοναδικό αναγνωριστικό

Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookiesή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που μπαίνει ένα cookie. (Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, συνεπώς μέσα από το μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να μάθετε πώς να αλλάξετε τις προτιμήσεις για τα cookies) Για να αποκλείσετε την παρακολούθηση GoogleAnalyticsσε όλες τις ιστοσελίδες, επισκεφθείτε τη σελίδα http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Όλα τα cookies εκπνέουν μετά από 90 ημέρες.

 

στ. Χρήση των Cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα των cookiesγια να σας προβάλλουμε σχετικές διαφημίσεις σε ιστοσελίδες τρίτων (π.χ. Facebook, Google, Instagram, Snapchatκαι Twitter). Αυτό μπορεί να σημαίνει την προβολή σε εσάς ενός διαφημιστικού μηνύματος όταν ξέρουμε ότι προηγούμενα επισκεφθήκατε ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. Αν δεν θέλετε να βλέπετε στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, ορισμένες ιστοσελίδες τρίτων σας επιτρέπουν να ζητήσετε να μην βλέπετε μηνύματα από συγκεκριμένους διαφημιζομένους στην ιστοσελίδα αυτή στο μέλλον. Αν θέλετε να διακόψετε όλες τις προσωποποιημένες υπηρεσίες από την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ, περιλαμβανομένων των στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων σε ιστοσελίδες τρίτων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις προσωποποιημένες υπηρεσίες από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. 

 

ζ. Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από τα προγράμματα περιήγησης

Το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου μπορεί επίσης να παρέχει στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ πληροφορίες για τη συσκευή σας, όπως μια διεύθυνση IP/MACκαι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από το πρόγραμμα περιήγησης ή από τυχόν σύνδεσμο που επιλέξατε, για να δούμε από ποια σελίδα κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση cookieαπόδοσης.

Αν έχετε ανησυχίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookiesή τις ρυθμίσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας της ενότητας 15. 

 

14.  Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Η Πολιτική Απορρήτου και Cookiesενδέχεται να ενημερώνεται κατά καιρούς και συνεπώς θα πρέπει να τη συμβουλεύεστε κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση ή δίνετε προσωπικά δεδομένα στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ. Η ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης εμφανίζεται στη σελίδα αυτή. 

 

15.  Επικοινωνία με την Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies/ Παράπονα

Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για την Πολιτική Απορρήτου και Cookies, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.deyakos.gr για να βρείτε το κατάλληλο άτομο επικοινωνίας στην αντίστοιχη οντότητα Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Θα βρείτε τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

Ημ/νία έναρξης ισχύος: 25.05.18 Τελευταία τροποποίηση: 25.05.18

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες