Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

07 Φεβρουαρίου 2020 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

06 Φεβρουαρίου 2020 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει της τιμής , στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ (για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 3 και 4) και ανά είδος για την ΟΜΑΔΑ 5 για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2020 " με σφραγισμένες προσφορές κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας φρέσκου γάλακτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες