Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

25 Σεπτεμβρίου 2017 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Γνωστοποιούμε διευκρινιστικά στοιχεία όσον αφορά το τεύχος διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»:

15 Σεπτεμβρίου 2017 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ˝ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ˝ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

15 Σεπτεμβρίου 2017 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την :
" ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΩΝ 2017-2019 ".

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
(Υπ’αριθμ. 3096/25-08-2017 Διακήρυξη, 10/2017 μελέτη)

Διευκρινίζεται ότι στην ενότητα 14.2.Γ, στο άρθρο 26 και στο Μέρος VI του ΤΕΥΔ (Τελικές δηλώσεις) της υπ’αριθμ. 3096/25-08-2017 Διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρεται «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως Κω» αντί του ορθού που είναι «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει μόνο την τιμή στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327, Ν. 4412/2016, για την ˝ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ ˝ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες