Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, μόνο βάσει της τιμής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021 ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων- μηχανημάτων –δίκυκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2020 και 2021, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών, μόνο βάση τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

27 Σεπτεμβρίου 2019 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σας ενημερώνουμε ότι για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ» με συστημικό αριθμό : 78819,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου ΚΩ (Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ), προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο :

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες