Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την " ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΧΟ ΧΑΝΔΑΚΩΝ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΗΣ ΚΩ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 106930.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 107879.

Σε συνέχεια της αρ. 59/12-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ78ΟΞΓΦ-Θ99) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 106671) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 333.789,84 € (πλέον ΦΠΑ).

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες