Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

03 Φεβρουαρίου 2023 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο).

2. Το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/ 30-3-1981, Τεύχος Πρώτο).

3. Το Α.Π. 29/9-01-2023 έγγραφο των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑ Δήμου ΚΩ

4. Την με αριθμό 33/31-01-2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Κω (με ΑΔΑ:9ΥΠ8ΟΞΓΦ-ΤΒΞ) με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Θα διενεργηθεί φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη «Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων από τη ΔΕΥΑ Δήμου Κω για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος» καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από την δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : «Yπηρεσία μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας». Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 178621.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 177095.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ». Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 177024.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : «Διαχείριση Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες