Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε συνέχεια της αρ. 47/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»(Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 156048).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.902,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.635,00 € , ΦΠΑ:8.267,95 €).

Δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πέραν της 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 17η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 11:00:00π.μ.

Κατά ακολουθία των ανωτέρω ορίζεται νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 11:00:00π.μ..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΖΑΧΑΡΟΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστηκε 323 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες