Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Διευκρινίσεις επί του προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ Γ για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

(Αρ. πρωτ. διακήρυξης 3522/30-07-2020, ΑΔΑΜ:20PROC 007113035 2020-07-30, αρ. μελέτης 26/2020)           

Διευκρινίζουμε τα παρακάτω σχετικά με τη σύνταξη του προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟ του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» :

1. Στην περίπτωση που το υπό προμήθεια υλικό Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα θα παραδίδεται σε συσκευασία σάκων των 25 kg ή 30kg , όπως προβλέπεται στην ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της με αρ.πρωτ. 3522/30-07-2020 διακήρυξης, η τιμή μονάδος ανά  kg όπως ορίζεται στην ενότητα «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» του ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ αφορά στο συσκευασμένο σε σάκους προϊόν (Α/Α 1). Στην περίπτωση αυτή δεν θα τιμολογείται ξεχωριστά η συσκευασία του προϊόντος.

2. Ο Α/Α 2 «Συσκευασία σε δοχεία των 30 kg» που περιλαμβάνεται στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ αφορά στη ξεχωριστή τιμολόγηση της συσκευασίας στην περίπτωση που το υπό προμήθεια υλικό Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα (είτε η συνολική προβλεπόμενη ποσότητα του Α/Α 1 είτε μέρος αυτής) παραγγελθεί από τη ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ σε συσκευασία πλαστικών δοχείων.   

3. Στην περίπτωση που το υπό προμήθεια υλικό Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα θα παραδίδεται σε συσκευασία πλαστικών δοχείων 25 kg, αντί της συσκευασίας των πλαστικών δοχείων 30 kg  που προβλέπεται στην ενότητα «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της διακήρυξης, τότε ο προϋπολογισμός της ΟΜΑΔΑΣ Γ διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟ   CPV : 44113620-7 Άσφαλτος 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

CPV

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή     μονάδος

Μερικά   σύνολα

Ολικά   σύνολα

1

Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα

  

44113620-7                       Άσφαλτος

kg

48.000

0,16

7.680,00

2

Συσκευασία σε δοχεία των 25kg

19520000-7  Πλαστικά προϊόντα 

τεμ.

1.920

1,208333

2.320,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

10.000,00

Φ.Π.Α. 17%

1.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

11.700,00

 

Στην περίπτωση αυτή, το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της διακήρυξης για την ΟΜΑΔΑ Γ΄ διαμορφώνεται αντίστοιχα ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΨΥΧΡΟ   CPV : 44113620-7 Άσφαλτος 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

CPV

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή     μονάδος

Μερικά   σύνολα

Ολικά   σύνολα

1

Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα

  

44113620-7                       Άσφαλτος

kg

48.000

2

Συσκευασία σε δοχεία των 25kg

19520000-7  Πλαστικά προϊόντα 

τεμ.

1.920

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

 

Φ.Π.Α. 17%

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ

 

 

     

Διαβάστηκε 321 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διευκρινίσεις επί του προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ Γ για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες