Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021 ˝ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων- μηχανημάτων –δίκυκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2020 και 2021, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν.4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.180,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. ΠΙΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, (τηλ:22420-23915, εσωτ.119).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, στη διαδρομή : www.deyakos.gr.

Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, Σκεύου Ζερβού 40 ΚΩΣ, τηλ. 2242023915 εσωτ. 116, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΖΑΧΑΡΟΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 151 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες