Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Διευκρινιστικές οδηγίες για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ»

27 Σεπτεμβρίου 2019 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σας ενημερώνουμε ότι για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ» με συστημικό αριθμό : 78819,

με ΑΔΑΜ προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005460448 2019-08-22 και με αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ: 2019/S 163-401406, εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» του τεύχους της διακήρυξης ότι «η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30η/9/2019 και ώρα 10:00:00 π.μ.» αντί του ορθού «η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30η/9/2019 και ώρα 10:00:00 μ.μ.», όπως όρθα αναφέρεται στη περίληψη του διαγωνισμού και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ

Διαβάστηκε 272 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διευκρινιστικές οδηγίες για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ»
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες