Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών με Α/Α 79, 80, 81 της με αρ.πρωτ. 3726/09-08-2021 προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (Α.Μ. 21/2021)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει της τιμής, ανά είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : " Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και ρουχισμού ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 108993.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την " ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ " με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 132638.

Σελίδα 1 από 38

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες