Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2024

09 Ιουλίου 2024 Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 αναρτήθηκαν στα γραφεία της, στην οδό Σκεύου Ζερβού 40 Κω, οι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2024 της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω (αρ. πρωτ. 2056/15-05-2024), για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων ειδικοτήτων

100 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ)

101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ),

102 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ),

103 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ),

104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ),

105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ),

106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ),

107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ)

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

"Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Τέταρτο της ΣΟΧ 2/2024, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο."

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω. (http://www.deyakos.gr/) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και οι πίνακες προσληπτέων της ανωτέρω ανακοίνωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 274 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2024
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες