Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

Πρόσκληση 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 11.30 π.μ.

23 Νοεμβρίου 2022 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 28/2022 μελέτης «Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καρδάμαινας»
 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Καρδάμαινας»
 3. Υποβολή τεχνικού δελτίου για την τροποποίηση της πράξης «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου».
 4. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την διεκπεραίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των θεμάτων της πράξης «Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ 107211 ΙΧ (CASE)»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (Τμήμα ΙΙ)
 10. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ»
 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «ΑΝΑΒΑΘΜIΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ»
 14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «YΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ»
 15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2022 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 16. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΦΑΓΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ ΛΟΓΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 21-07-2017»
 17. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ»
 18. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘Μαύρικες’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου»
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘Μαύρικες’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου»
 20. Έγκριση πληρωμής δαπάνης σύνδεσης του αντλιοστασίου Α1 Μαστιχάρι Αντιμάχειας στο δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή της δαπάνης.
 21. Έγκριση πληρωμής δαπάνης σύνδεσης του αντλιοστασίου Μ2 Μαστιχάρι Αντιμάχειας στο δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή της δαπάνης.
 22. Έγκριση πληρωμής δαπάνης σύνδεσης του αντλιοστασίου Μ3 Μαστιχάρι Αντιμάχειας στο δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή της δαπάνης.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου και της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω στην Αθήνα για την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
 24. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 25. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης «Συντήρηση Εφαρμογών 2023»
 26. Έγκριση παράτασης της σύμβασης απασχόλησης ενός(1) ατόμου προσληφθέντος ως έκτακτο προσωπικο μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
 27. Έγκριση υπερωριών προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2023.
 28. Έγκριση παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υποχλωριώδους νατρίου.
 29. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Διαβάστηκε 252 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

 • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 11.30 π.μ.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες