Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 17-11-2020 και ώρα 11.30 μ.μ.,

13 Νοεμβρίου 2020 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 17-11-2020 και ώρα 11.30 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Διόρθωση απόφασης της υπ΄αριθ. 166/2020 Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Κω σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1405-1406/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΑΡΓΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου».
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών στάθμης και συσκευών τηλεμετρίας».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου»
 5. Έγκριση δαπάνης, διαδικασίας ανάθεσης και πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου»
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλεως Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω»
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ Δήμου Κω».
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
 12. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 36/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού εργαλείων»
 14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 37/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για «Αναλύσεις λυμάτων για τον ιό SARS-COV-2»
 15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 38/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης στεγανοποίησης της δεξαμενής Λαγουδίου».
 16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μπουμπουλίνας».
 17. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή JCB»
 18. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την οργάνωση του αρχείου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
 19. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ενανθρακωμένων ζωνών σκυροδέματος σε δεξαμενές των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων πόλεως Κω».
 20. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 5113/23-10-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια νέας αντλίας για το αποφρακτικό με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73552 ΙΧ».
 21. Έγκριση υπερωριών προσωπικού της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2021.
 22. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.
 23. Έγκριση χορήγησης αδείας ειδικού σκοπού στον τομέα της ύδρευσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Διαβάστηκε 402 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες