Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2020

14 Αυγούστου 2020 Ανακοινώσεις

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 αναρτήθηκαν στα γραφεία της, στην οδό Σκεύου Ζερβού 40 Κω, οι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2020 της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω (αρ. πρωτ. 1532/08-04-2020), για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων ειδικοτήτων: Υ.Ε Εργάτες (5), Δ.Ε Οικοδόμων (2), Δ.Ε Οδηγών (2) Δ.Ε Διοικητικός (1) και Τ.Ε Διοικητικού - Λογιστικού (1), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

"Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Τέταρτο της ΣΟΧ 1/2020, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο."

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω. (http://www.deyakos.gr/) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και οι πίνακες προσληπτέων της ανωτέρω ανακοίνωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Διαβάστηκε 464 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2020
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες