Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3702/16-11-2016, ΑΔΑΜ: 16PROC005401803 2016-11-16)

Σύμφωνα με την παρ. 2 περιπτ. β) του άρθρου 95 ΄΄Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών΄΄ του Ν.4412/2016, χορηγούνται από τον αναθέτοντα φορέα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει την δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για μέρος ή στο σύνολο της ζητηθείσας υπηρεσίας για την "Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΑΡΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 27.077,44 € πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προσκαλεί για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για την ανάθεση που αφορά τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, προϋπολογισμού 2.363,40 € συμπ/νου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά είδος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016 για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ " για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες