Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ˝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ˝ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κω (Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω), προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙOΥ ΚΕΦΑΛΟΥ & Α΄ ΦΑΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 14.450.000,00 ΕΥΡΩ .

 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προσκαλεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με διαπραγμάτευση, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ˝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ˝.

25 Σεπτεμβρίου 2017 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Γνωστοποιούμε διευκρινιστικά στοιχεία όσον αφορά το τεύχος διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»:

15 Σεπτεμβρίου 2017 Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ˝ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ˝ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες