Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 
 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ˝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ˝ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.537,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Πλέον προβλέπεται προαίρεση προϋπολογισθείσας αξίας 3.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας του τεχνικού ασφαλείας. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κυρ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, (τηλ:22420-21249,23915, 24778 εσωτ.122). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, στη διαδρομή : www.deyakos.gr. 
 
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, Σκεύου Ζερβού 40 ΚΩΣ, τηλ 2242023915 εσωτ. 116, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 
 
ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ 
Διαβάστηκε 755 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες