Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2018 και 2019

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων- μηχανημάτων –δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2018 και 2019 , μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν.4412/2016 για την ˝ Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2018 και 2019˝ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο σύνολο της ζητηθείσας υπηρεσίας δηλ. για την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά για το κάθε όχημα – μηχάνημα – δίκυκλο θα προέρχεται από μία ασφαλιστική εταιρεία.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.800,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/11/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΔΗΜΟΥ ΚΩ, οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Πίτση Μαργαρίτα, (τηλ:22420-23915, 24778, εσωτ.119).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, στη διαδρομή : www.deyakos.gr. Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, Σκεύου Ζερβού 40 ΚΩΣ, τηλ 2242023915 εσωτ 116, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

 

 

Διαβάστηκε 359 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για τα έτη 2018 και 2019
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες