Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : "Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης ". Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 έως 4) ανέρχεται στο ποσό των 317.923,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 271.729,64 € , ΦΠΑ : 46.194,04€).

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 39711 (ΟΜΑΔΑ 1 - ΣΩΛΗΝΕΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) εκτιμώμενης αξίας 96.888,19 € πλέον ΦΠΑ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 39962 (ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) εκτιμώμενης αξίας 46.839,00 € πλέον ΦΠΑ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 39965 (ΟΜΑΔΑ 3 - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) εκτιμώμενης αξίας 62.291,10 € πλέον ΦΠΑ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 39968 (ΟΜΑΔΑ 4 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) εκτιμώμενης αξίας 65.711,35 € πλέον ΦΠΑ.(Απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων για όλες τις ομάδες ,˝ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.ΔΕΙΓΜΑΤΑ).

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω δύναται να αυξήσει μέχρι και 10% την αξία της αρχικής σύμβασης, βάσει της παρ.2 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, ήτοι μέχρι του ποσού των 27.172,96 ευρώ, το οποίο θα δεσμεύσει τους αντίστοιχους Κ.Α. του έτους 2018.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 11/04/2017,ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00:00π.μ.

Οι προσφορές , θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από την 18/04/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 8:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 03/05/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ /Α/ 29-05-2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμό Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις "Τεχνικές λεπτομέρειες και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)" (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21-10-2013).

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , ήτοι στις 09/05/2017 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00:00π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών , στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ , οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες εγγύηση ύψους 5.434,59€, ισχύος πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι 02/10/2017.

Σε περίπτωση προσφοράς ανά ΟΜΑΔΑ, η εγγυητική θα αφορά το 2% του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ για την οποία δίδεται προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α:

Στο ΤΕΥΔ που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.5.1 της παρούσας διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει την ΟΜΑΔΑ και τα είδη για την οποία δίδεται προσφορά.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ από την αρμόδια υπάλληλο κα. Διονυσία Βρούβα e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., (τηλ: 22420-23915, 24778 εσωτ.116) και Νικολάου Γιασεμή, τηλ. 22420 23915 (εσωτ. 125), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

 

 

Διαβάστηκε 1191 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες