Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ», εκτιμώμενης αξίας 58.257,01 € πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Βιβλίο ΙΙ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2. α) [με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης].

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην Α1 τάξη και άνω.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 1165,14 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Κ., Μανδηλαρά 56, 85300 Κως (τηλ. 22420 48167, εσωτ. 118) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Παρασκευή 31-03-2017. Πληροφορίες: κα Ελένη Αναστασίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ (www.deyakos.gr).

Η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296 και 327 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Σκεύου Ζερβού 40, Κως) την 4η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

 

Διαβάστηκε 438 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες