Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΑΡΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΑΡΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 27.077,44 € πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Βιβλίο ΙΙ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2. β) [με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου].

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας εξειδικευμένες εργασίες γεωτρήσεων, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α1 τάξη και άνω ή στα Νομαρχιακά μητρώα.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 541,55 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Κ., Μανδηλαρά 56, 85300 Κως (τηλ. 22420 48167, 23915, εσωτ. 118) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Παρασκευή 25-11-2016. Υπεύθυνη κα Ελένη Αναστασίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ (www.deyakos.gr).

Η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296 και 327 του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Σκεύου Ζερβού 40, Κως) την 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

 

Διαβάστηκε 1372 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΑΡΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες