Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016 για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ " για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 58.613,20€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ύψους 1001,94€. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες. Σε περίπτωση προσφοράς για μία από τις τέσσερις ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή ΟΜΑΔΑ Γ ή ΟΜΑΔΑ Δ) η εγγυητική θα αφορά το 2% του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού της προσφερόμενης ομάδας χωρίς το Φ.Π.Α. και στο φάκελο των δικαιολογητικών θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την ομάδα για την οποία δίδεται προσφορά. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ Α είναι 335,00 ευρώ, για την ΟΜΑΔΑ Β είναι 2,00 ευρώ , για την ΟΜΑΔΑ Γ είναι 352,94 ευρώ και για την ΟΜΑΔΑ Δ είναι 312,00 ευρώ .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ελένη Αναστασίου, (τηλ:22420-23915, 24778,εσωτ.118).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο γραφείο του τμήματος προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α., οδός Σκεύου Ζερβού 40, τηλ.: 22420-23915, φαξ: 22420-26036, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από το site της υπηρεσίας www.deyakos.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

 

Διαβάστηκε 1820 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες