Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Προμήθεια ελαστικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ προσκαλεί για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών για την απευθείας ανάθεση που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση των ελαστικών ανέρχεται στο ποσό των 3.300,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν στην υπηρεσία μέχρι την Τρίτη 01/11/2016 μέχρι και ώρα 10:00π.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ή να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.deyakos.gr) ή από το ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) (*) ή να τα παραλάβουν μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος (με απόδειξη παραλαβής), στα email: 1. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και 2. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 22420 23915 (εσωτερικό 125)
Φαξ: 22420 26036
Αρμόδια υπάλληλος: κα. Γιασεμή Νικολάου.

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην περίπτωση λήψης των εντύπων από το ΚΗΜΔΗΣ, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις δ/νσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα, εφόσον απαιτηθεί ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό.

Περιεχόμενο προσφοράς

Η κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια:

  1. η λέξη «Προσφορά»,
  2. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω),
  3. ο τίτλος της σύμβασης («Προμήθεια ελαστικών»)
  4. ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (3416/25-10-2016)
  5. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 01/11/2016 μέχρι και ώρα 10:00π.μ..
  6. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

  1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» (θα περιέχει την υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται και την τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών),
  2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (επισυναπτόμενο «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς των ειδών από τον τόπο παραγωγής του στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, όπου και θα γίνεται η τοποθέτησή τους στα οχήματα και μηχανήματα έργου.

Χρόνος παράδοσης των ειδών είναι είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΚΙΑΡΗΣ Γ.ΜΗΝΑΣ

 

Διαβάστηκε 1751 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Προμήθεια ελαστικών
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες