Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016 για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ " για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 26.512,20€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ύψους 453,20€. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες. Σε περίπτωση προσφοράς για μία από τις δύο ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β) η εγγυητική θα αφορά το 2% του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού της προσφερόμενης ομάδας χωρίς το Φ.Π.Α. και στο φάκελο των δικαιολογητικών θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την ομάδα για την οποία δίδεται προσφορά. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ Α είναι 91,20 ευρώ και για την ΟΜΑΔΑ Β είναι 362,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Σκεύου Ζερβού 40.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΗ, (τηλ:22420-23915, 24778,εσωτ.128).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο γραφείο του τμήματος προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α., οδός Σκεύου Ζερβού 40, τηλ.: 22420-23915, φαξ: 22420-26036, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από το site της υπηρεσίας www.deyakos.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΚΙΑΡΗΣ Γ. ΜΗΝΑΣ

 

Διαβάστηκε 1411 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες