Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

13 Ιουλίου 2015 Ανακοινώσεις

Αναφορικά με το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας αρ.πρωτ. 2301/8-7-2015,ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κανονικά όπως ορίζεται στην σχετική διακήρυξη την Παρασκευή 17-7-2015 και ώρα 10:00 π.μ..

09 Ιουλίου 2015 Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ λαμβάνοντας υπόψη:

Τη πράξη Νομοθ.Περ.(ΦΕΚ 65/28-06-2015)"Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας)".

08 Ιουλίου 2015 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 10-07-2015 και ώρα 11:30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

24 Ιουνίου 2015 Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) Δήμου Κω, που εδρεύει στο Κω, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :

20 Ιουνίου 2015 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 23-06-2015 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες