Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 19-07-2018 και ώρα 11.30 μ.μ.

18 Ιουλίου 2018 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 19-07-2018 και ώρα 11.30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για μεταφορά λυματολάσπης».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα για την γεώτρηση Άγιος Πέτρος».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Παροχή υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας».
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Τακτικός Διαχειριστικός Έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές άρθρο 18 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α΄) για τα έτη 2017 και 2018».
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού στη θέση Προφήτης Ηλίας της Δ.Ε. Δικαίου».
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον «Καθαρισμό θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως Κω».
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Ανάλυση χημικών παραμέτρων πόσιμου νερού, λυμάτων και ιλύος».
 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 25/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Βιολογικού Καθαρισμού πόλεως Κω».
 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων».
 14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών απόσμησης αντλιοστασίων ακαθάρτων αποχετευτικού δικτύου Δικαίου».
 15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 28/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών στάθμης και συσκευών τηλεμετρίας».
 16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικών υλικών»
 17. Έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση λειψυδρίας».
 18. Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Λαγκάδα Δήμου Κω για την αντιμετώπιση λειψυδρίας».
 19. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Παροχή τεχνικής υπηρεσίας καταγραφής, αξιολόγησης και βελτίωσης- τροποποίησης της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. πόλεως Κω»
 20. Έγκριση δαπάνης και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών ακαθάρτων».
 21. Ενημέρωση για σύνδεση ξενοδοχείων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε Δημοτική Ενότητα Δικαίου και Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας.
 22. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την διεκπεραίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των θεμάτων του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄φάσης Μαστιχαρίου».
 23. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης αμοιβής του για την παράσταση και υποβολή προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (αριθ. δικογράφου 620/ΜΤ 188/2018).
 24. Αναμόρφωση κωδικών προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έτος 2018.
 25. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων 2018.
 26. Εγκρίσεις δαπανών προϋπολογισμού 2018.
 27. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση συλλέκτη στο Α9.
 28. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 29. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 30. Λοιπά θέματα
 31. Αιτήσεις δημοτών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Διαβάστηκε 190 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

 • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 19-07-2018 και ώρα 11.30 μ.μ.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες